Услуги

Фокс лазер предоставя широк спектър от висококачествени услуги в сферата на листообработката на метали и неметали. научете повече

Договор за повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер” ЕООД

На 17.08.2017 г. „Фокс Лазер“ ЕООД  сключи Договор BG16RFOP002-3.001-0806-C01 за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“, Приоритетна ос 3: „Енергийна и ресурсна ефективност“, Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност”, Специфична цел  3.1. “Намаляване на енергийната интензивност на икономиката” на Оперативната програма.

Наименование на проекта: “Повишаване на енергийната ефективност на "Фокс Лазер" ЕООД”

Срокът за изпълнение на Договора е 18 месеца, като проектът стартира на 17.08.2017 г. и приключва на 16.02.2019г.

Още за проекта


Производствена база и обработваеми материали

Фокс лазер разполага с качествено оборудвана производствена база в гр.София. Нашето оборудване позволява следните обработки:

  • ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ: конструкционна стомана - 20.00мм, неръждаема стомана – 20.00*мм, алуминий – 16.00*мм, месинг – 3.0мм;  PMMA (плексиглас) – 10мм, дърво/MDF – 8.0мм, картон/хартия - 10мм и др.
  • ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ И МАРКИРАНЕ: всички метали и неметали (без разпенени PVC),дърво и имитации на дърво, керамика,камък и стъкло, метализирани ABS, механични детайли, лицеви панели и готови сувенири,корк,кожени и текстилни изделия,чаши и др.
  • ЛИСТООГЪВАНЕ: конструкционна и неръждаема стомана, алуминий,месинг
  • ЗАВАРЯВАНЕ: МИГ/МАГ/ВИГ, шпилкозаваряване,точково-електросъпротивително

Контакти

+359 2 4837032
+359 885 182274
info@foxlaser.com
София, кв. Модерно предградие, ул. 3019 №1,хале 1

Референции