Качествен контрол

Контролираме прецизно, всеки етап от производствения цикъл чрез: трикоординатна измервателна ръка FARO Edge Arm, измервателна техника Mitutoyo и шаблони за проверка на отклонения.

В допълнение, цялата информация за управление на производствените процеси и изходящ контрол се архивира от специализиран софтуер, който позволява последващ анализ.

Това гарантира и на Вас и на нас изключително нисък процент брак.

 

Качествен контрол

виж всички (4)