Лазерно маркиране

Лазерно маркиране се използва при всички конструкционни и неръждаеми стомани, цветни и благородни метали, някои пластмаси, кожи, керамика. 

За разлика от гравирането при лазерното маркиране няма дълбочина, изображението е на микронно ниво или е изпарен покривния слой ако има такъв.

При специална настройка можем да изпълним дълбоки изображения върху инструменти за шприц-форми и други закалени матрици. Разполагаме с фибро-лазер 20W с максимална площ на маркиране Ф 170мм.

За изпълнение на поръчките се използват текстови, векторни и растерни файлове:*.dwg, *.dxf, *.eps, *.ai, *.cdr, *.jpg, *.tif.*.doc, *.docx и др.