Качествен контрол

Контролираме прецизно всеки етап от производствения цикъл. След първи етап проверяваме детайлите за корекнто и точно изпълнение с последно поколение 2D скенер.

Краен контрол извършваме с измервателна техника Mitutoyo и шаблони за проверка на отклонения и с програмируема трикоординатна измервателна ръка FARO Edge Arm.

В допълнение, цялата информация за управление на производствените процеси и изходящ контрол се архивира от специализиран софтуер, който позволява последващ анализ.

Това гарантира и на Вас и на нас изключително нисък процент брак.

 

Качествен контрол

виж всички (4)