ЛАЗЕРНО ЗАВАРЯВАНЕ с IPG файбър лазер

ЛАЗЕРНО ЗАВАРЯВАНЕ с IPG файбър лазер

Фокс лазер се оборудва с последно поколение файбър лазер за ръчно заваряване на пионера във файбър технилогията IPG Photonics. С файбър лазерната машина могат да се заваряват въглеродни, галванизирани и неръждаеми стомани, алунминий и цветни метали. Предимството н алазерното заваряване се изразява в много добра повтаряемост, благодарение на непроменливите параметри на заваряване, много по-малкото нагряване и съответна незначителна деформация дори и на тънки листови материали.

Лазерното заваряване е много бърз процес, който надминава конвенционалното заваряване неколкократно. Лазерът на IPG Photonics се отличава с много добре модулиран лъч и липса на порьозност на заварките, характерно за алтернативните производители на ръчни лазери. Добавъчните газове могат да бъдат Аргон, Азот или микс на Аргон с СО2.

Възможности на машината за всички материали до 4.0мм дебелина.