Благодарствено писмо НПГПТО "М. В. Ломоносов"

Благодарствено писмо НПГПТО "М. В. Ломоносов"

За поредна година децата от Професионалната гимназия по прецизна техника и оптика НПГПТО "М.В.Ломоносов" проведоха стаж на територията на Фокс лазер.

В стремежа си за повече знания на децата беше организрана лекция - теоретична част лазери и тяхното приложение, след което се запознаха с производствената площадка на Фокс лазер, както и с всички лазерни сисетми за разкрой, заваряване и маркиране, с които раполага компанията. На всичк иученици беше обърнато внимание и получиха отговори на всички зададени въпроси. Винаги се стараем като част  от практическото обучение да предоставим възможност на учениците да изработят собствен медальон носещ техните имена и данни. Убедени сме в бъдещите резултати от сътрудничеството ни с Гимназията и последващ интерес от страна на децата към българските производствени компании, защото те са истинския гръбнак на икономиката на една държава.