Заваряване

Фокс лазер разполага с 3D заваръчна маса за асемблиране на сложни листови и тръбни конструкции. Масата е с работен плот 2400/1200/200 мм с възможност за увеличение на размерите с приставки и приспособления.

Предлагаме всички типове заваряване на черни и цветни метали:

РЕДЗ - ръчно електродъгово заваряване,

МИГ/МАГ - елктродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод,

ВИГ МИКРОЗАВАРЯВАНЕ с PUK-U3

ВИГ - елктродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод,

ТОЧКОВО ИМПУЛСНО-ТОЧКОВО електросъпротивително микрозаваряване